Gömülü 20 Yaş Dişlerin Çekimi

Sürme zamanı geldiği halde, çeşitli lokal veya sistemik nedenlerden dolayı ağızda yerini
alamayan dişlere gömülü dişler denir. En sık üst ve alt yirmi yaş dişleri, daha sonra üst köpek
dişleri ve nadiren diğer dişler de gömülü kalabilir. Gömük kalma sebepleri arasında süt
dişlerinin köklerinin erimemesi, diğer dişlerin sürme doğrultularından çıkarak dişin önünü
kapatması, çene kemiğinde yeterli yer olmaması gibi pek çok sebep yer alır.

Tedavi edilemeyen, iltihap odağı haline gelen, çevre dokulara veya dişlere zarar veren, bir
patoloji ile ilişkili yirmi yaş dişleri alınmalıdır. Gömülü dişlerin çekimi gerekli ise çoğunlukla
lokal anestezi altında yapılır. Bazı durumlarda sedasyon veya genel anestezi altında da
yapılabilir. İşlem çene cerrahisinde uygulanan rutin bir cerrahi işlemdir.

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın