Bahçeşehir Üniversitesi, 1998 yılında Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı tarafından kurulan, vizyonu ve misyonuyla kaliteli, yenilikçi, çağdaş, özgür ve bilimsel temeller üzerine inşa edilmiş ulusal ve uluslararası alanda örnek alınan bir vakıf üniversitedir. “İstanbul’un Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi” sloganıyla yola çıkılarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi’nin bünyesinde 11 farklı fakülte, 4 yüksekokul ve 9 lisansüstü program bulunmaktadır. Eğitim, araştırma ve topluma katkıda mükemmelliğe odaklanan,  üstün bilimsel çalışmalarla ülkemizin ve insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasına yönelik araştırma ve geliştirmeyi öncelikli hedef edinmiştir. Eğitim yöntem ve teknolojilerine dayanarak geliştirdiği çağdaş eğitim modelleri ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik yenilikçi girişimlerle fark yaratan, 21. yüzyıl bireysel ve profesyonel yetkinlikleriyle donanmış küresel bireyler yetiştiren, çıktıları ve paydaşlarıyla iş birliği içinde yerel ve küresel düzeyde topluma katkı yapan seçkin bir dünya üniversitesidir. Öğrencilerine çeşitli anlaşmalar ve iş birlikleri ile dünyanın çok farklı noktalarında eğitim alma şansı tanımaktadır. Berlin, Toronto, Washington DC, Batum, Kıbrıs, Hanoi, Kiev, Pueblo, Brockville gibi BAU Global üyesi kurumlarının bulunduğu yerlerde eğitim sunmakta ve 36 farklı ülkeden 325 anlaşmalı üniversite ile öğrenci değişim programına katılma imkânı vermektedir. 

Geleceğin nitelikli diş hekimlerini yetiştirme amacını benimseyen Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2019 yılında kurulmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2022 yılında, Balmumcu Yerleşkesi’nde modern ve son teknoloji ile donatılmış cihazlarla hizmet vermeye başlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bağımsız çalışabilen, eleştirel düşünme yeterliliği ve problem çözme becerisi kazanmış, bilgi çağının gerektirdiği evrensel “bilgiye ulaşım” ve “bilgi-kullanım” yeteneklerine sahip; araştırmacı, sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlere sahip çıkan; toplum sağlığına duyarlı ve üst düzey sağlık hizmetleri sunan dünya standartlarında diş hekimleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın