Yönetim ve Davranış Kuralları

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin bütünlüğünü ve mükemmeliyetini sürdürebilmek için belirlediğimiz misyon, vizyon ve değerlerimize uygun olarak hazırladığımız bu davranış kuralları, tüm çalışanların ve öğrencilerin her zaman göz önünde bulundurması gereken bir rehberdir.

Hasta Odaklılık:

 1. Her bir hasta birey olarak kabul edilir; onların ihtiyaçlarına, beklentilerine ve duyarlılıklarına saygı gösterilir.
 2. Hastalarımızın rahatını, güvenliğini ve memnuniyetini her zaman ön planda tutar, en yüksek kalitede hizmet sunmayı taahhüt ederiz.
 3. Tedavi ve bakım süreçlerinde hastaların bilgilendirilmesi ve onların onayının alınması esastır.
 4. Hastaların özel bilgileri gizli tutulur ve sadece gerektiğinde ve hastanın izniyle paylaşılır.

Akademik Mükemmellik:

 1. Öğrencilere, hasta bakımı ve tedavisi konusunda bilimsel temelli bilgiler sunulur.
 2. Akademik standartlar sürekli olarak güncellenir, en yüksek eğitim kalitesi sunulması için yenilikler takip edilir.
 3. Eğitim ve öğretimde etik değerlere sıkı sıkıya bağlı kalınır.
 4. Sürekli eğitim ve gelişime önem veririz.

Yenilikçilik:

 1. Yenilikçi yaklaşımlar benimsenerek, tedavi yöntemleri ve eğitim süreçleri sürekli olarak gözden geçirilir.
 2. Teknolojik gelişmelere ayak uydurulur; modern ekipmanlar ve yöntemlerle hizmet kalitesi artırılır.

Takım Olmak:

 1. Çalışanlar arasında açık iletişim teşvik edilir. Fikir alışverişleriyle daha iyi sonuçlar alınacağına inanırız. Meslektaşlarımızın fikirlerine, bilgisine ve deneyimine değer veririz.
 2. İş birliği yaparak daha verimli ve etkili sonuçlar elde ederiz.
 3. Meslektaşlar arasında dayanışma ve iş birliğini destekleriz.
 4. İş yükünün eşit bir şekilde dağıtılmasına özen gösteririz.
 5. Karşılıklı saygı ve güvenle birbirimizi destekleriz.

Kapsayıcılık:

 1. Çeşitlilik ve kapsayıcılık, kurumsal kültürümüzün ve gücümüzün en önemli bileşenlerinin başında gelir.
 2. Tüm hastalarımıza, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize eşit ve adil davranırız.
 3. Kurumumuzda dil, din, cinsiyet, etnik köken vb. temelinde ayrımcılık yapılmaz.
 4. Tüm bireylerin eşit fırsatlara sahip olmasını sağlama konusunda özen gösteririz.

Liderlik:

 1. Alanımızda lider olmayı hedefleriz ve bu yönde sürekli çaba sarf ederiz.
 2. Alanımızdaki en son gelişmelere liderlik etmeyi hedefleriz.
 3. Etik değerlere bağlı kalarak, karar alma süreçlerimizde örnek olmayı amaçlarız.
 4. Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi, kariyerlerinde liderlik pozisyonlarına hazırlarız.

Bu davranış kuralları, her bireyin katkılarıyla Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin ulusal ve uluslararası arenada saygın bir konumda olmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Tüm personel ve öğrencilerin bu kurallara sıkı sıkıya bağlı kalması beklenmektedir.

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın