Dişler çürük, travma gibi sebeplerle tedavi edilemeyecek duruma geldiği zaman dişlerin çekimi
yapılır. Diş çekiminde dişlerin görünen kısımlarından destek alınarak kökleri çıkartılır. Bazı
durumlarda dişler ağız içerisinde görülmezler, aşırı derecede çürümüş ve görünen kısımları
yok olmuş, kökler de diş eti içerisinde kalmış olabilir. Buna ek olarak, özellikle 20 yaş dişleri
gömük olarak kalabilir. Bu durumdaki dişler cerrahi çekim yöntemiyle çekilirler.

Cerrahi diş çekimi sırasında lokal anestezi yapılır. Dişe ulaşmak için önce diş eti dikkatlice
kaldırılır ve özel aletlerle diş üzerindeki kemik kaldırılarak diş çekilir. Cerrahi diş çekimine açık
çekim de denir. Çekimden sonra diş eti dikiş atılarak kapatılır ve bir hafta sonra dikişler alınır.

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın