Bebeklik ve çocukluk döneminde görülen diş eti hastalıklarının tedavisi

Çocuklarda diş eti hastalıkları yetersiz ağız hijyeni kaynaklı olabildiği gibi, çeşitli sistemik hastalıklardan (juvenil diyabet, kan hastalıkları, hormonal hastalıklar), viral ve bakteriyel hastalıklardan (herpetik stomatit, kızıl, kızamık, el ayak ağız hastalığı vs.), kullanılan bazı ilaçlardan, vitamin eksikliklerinden kaynaklanabilmektedir. Tedavileri, hastalık etkenine göre farklılık göstermektedir.

INTERNATIONAL PATIENT