Prof. Dr. Murat KURT

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

EĞİTİM

 • Lisans / Diş Hekimliği Fakültesi / Omü Diş Hekimliği Fakültesi / 1995-2000
 • Doktora / Protetik Diş Tedavisi / Omü Diş Hekimliği Fakültesi / 2000-2004

DENEYİM

 • Yardımcı Doçentlik Tarihi: 26.05.2004
 • Doçentlik Tarihi: 21.06.2012
 • Profesörlük Tarihi: 15.11.2022

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI,SSCI,ARTS AND HUMANITIES)

 • Kurt M, Ural Ç, Külünk T, Sanal AF, Erkoçak A. The effect of screw color and technique to fill access hole on the final color of screw-retained implant crowns. J Oral Implantol. 2011; 37(6): 673-9
 • Kurt M, Saraç S, Ural Ç, Saraç D. Effect of pre-processing methods on bond strength between acrylic resin teeth and acrylic denture base resin. Gerodontology 2012 Jun;29(2):e 357-62.
 • Kurt M, Külünk T, Ural Ç , Külünk Ş, Danişman Ş, Savaş S. The effect of different surface treatments on retention of cement retained implant supported restorations. J Oral Implantol. 2013 Feb;39(1):44-51
 • Kurt M, Guler A, Duran İ, Uludamar A, İnan Ö. Effects of different surface treatments on the bond strength of glass fiber reinforced composite root canal post to composite core material. Journal of Dental Sciences. 25.03.2011 accepted. Journal of Dental Sciences Volume 7, Issue 1 , Pages 20-25, March 2012.
 • Külünk T, Kurt M, Ural Ç, Külünk Ş, Baba S. Effect of different air abrasion particles on metal-ceramic bond strength. Journal of Dental Sciences 2011; 6 :140-146
 • Ural Ç, Külünk T, Külünk Ş, Kurt M. The effect of laser treatment on bonding between zirconia ceramic surface and resin cement. Acta Odontol Scand. 2010 Nov; 68(6):354-9.
 • Ural Ç, Kulunk T, Kulunk Ş , Kurt M, Baba S. Determination of resin bond strength to zirconia ceramic surface using different primers. Acta Odontol Scand. 2011, 69; 49-53.
 • Guler AU, Ergun G, Duran I, Kurt M and Ozkan P. Effects of air polishing on surface roughness of dental porcelains. Materials Research Innovations 2010; 14(5): 397-400.
 • Kulunk S, Kulunk T, Ural Ç, Kurt M, Baba S. Effect of air abrasion particles on the bond strength of adhesive resin cement to zirconia core. Acta Odontol Scand. 2011 Mar;69(2):88-94.
 • Güler AU, Kurt M, Duran İ, Uludamar A,İnan Ö. Effects of different acids and etching times on the bond strength of glass fiber reinforced composite root canal post to composite core material. Quintessence Int. 2012; 43(1):e1-8.
 • Bas B, Ozgonenel O, Ozden B, Bekcioglu B, Bulut E, Kurt M. The Use of Artificial Neural Network in Differentiation of Subgroups of Temporomandibular Internal Derangements. J Oral Maxillofac Surg 2012; 70 :51-59.
 • Saraç D, Saraç Y, Kurt M, Yüzbaşioğlu E. The effectiveness of denture cleansers on soft denture liners colored by food colorant solutions. J Prosthodont. 2007; 16(3):185-91.
 • Kurt M, Guler AU, Erkocak A , Sanal F. A Technique to Facilitate the Fabrication of Provisional Restorations for Iti Solid Abutments. J Oral Implantol. 2012 Oct;38(5):629 31.
 • Ozden FO, Ozden B, Kurt M, Gündüz K, Günhan O. Peripheral giant cell granuloma associated with dental implants: a rare case report. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009; 24(6):1153-6.
 • Gündüz K, Zengin Z, Çelenk P, Ozden B, Kurt M, Gunhan O. Regional odontodysplasia of the deciduous and permanent teeth associated with eruption disorders: A case report. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008; 13(9): E563-6.
 • Kurt M, Guler AU, Duran I. A technique for removal of a fractured implant abutment screw. J Oral Implantol.. 2013;39(6):723-725.
 • Şanal FA, Kurt M. The effect of microwave glazing on the surface properties of various porcelain materials. Niger J Clin Pract 2019 2496-502.
 • Küçkükekenci AS, Kurt M, Dede DÖ. Resin cements effect on the final color of novel monolithic CAD/CAM restorations. Minerva Stomatologica, 01 Oct 2018, 67(5):202-209
 • Şanal FA, Kurt M . Could microwave glazing be considered as an alternative to conventional surface finishing methods of ceramic materials in terms of color stability? Int J Prosthodont May/Jun 2020;33(3):328-332.

ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • Kurt M, Kulunk T, Ural C, Kulunk S, Danisman S. Effect of various surface conditioning methods on tensile strength of single crowns on ITI solid abutment. The 2nd Future trends in implantology. 11-13 November, 2010/Florence, Italy. p:92. (Poster)
 • Kulunk S, Kulunk T, Ural C, Kurt M, Baba S. Effect of air abrasion particles on the bond strength of adhesive resin cement to zirconia core. 34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association. 23-25 September, 2010/ Prishtina, Kosova. p: 92-93. (Poster)
 • Ural Ç, Kulunk T, Kulunk S, Kurt M, Baba S. In vitro evaluation of the resin bond strength to zirconia ceramic surface using different primers. 34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association. 23-25 September, 2010/Prishtina, Kosovo. p: 76-77. (Sözlü Tebliğ)
 • Kulunk T, Kurt M, Ural C, Kulunk S, Baba S. Effect of different air abrasion particles on metal-ceramic bond strength. 34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association. 23-25 September, 2010/Prishtina, Kosova. p: 74. (Sözlü Tebliğ)
 • Kurt M, Ural C, Kulunk T, Sanal AF, Erkocak A. Effect of screw color and composite resin thickness on color of screw retained implant restorations. 34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association. 23-25 September, 2010/Prishtina, Kosova. p: 56. (Sözlü Tebliğ)
 • Kurt M, Sarac D, Kulunk T, Sarac YS, Erkocak A. Influence of two resin cements and thermocycling on the final color of leucite-reinforced ceramics. 34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association. 23-25 September, 2010/Prishtina, Kosovo. p: 50-51. (Sözlü Tebliğ)
 • Guler AU, Ergun Kunt G, Duran I, Kurt M, Ozkan P. Effects of air polishing on surface roughness of dental porcelains. 34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association. 23-25 September, 2010/Prishtina, Kosovo. p:91-92. (Poster)
 • Kurt, M, Saraç, Y.Ş. Kumlama Değişkenlerinin İki Farklı Alaşımdaki Madde Kaybına Etkisi. Türk Dişhekimleri Birliği 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran 2005 İstanbul. p:169-170
 • Kurt M, Saraç Y.Ş. Effects of Sandblasting Variables on the Bond Strength of Resın-ToAlloys. 28. Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İzmir, Turkey, 2004. (Sözlü tebliğ)
 • Saraç YŞ, Saraç D, Külünk T, Kurt M. Porselen tamirinin dayancı üzerinde farklı ışık kaynaklarının etkisi” Türk Diş Hekimleri Birliği 11. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 17-22 Mayıs 2004/ İstanbul. p:143-145.
 • Sarı E, Kurt M. Anhidrotik Ektodermal Displazi (Vaka Raporu) Türk Dişhekimleri Birliği 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Haziran 2005 İstanbul.
 • Kurt M, Guler AU, Duran I, Uludamar A, Inan O. Effects of different surface treatments on the bond strength of glass fiber reinforced composite root canal post to composite core material. 34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association. 23-25 September, 2010/ Prishtina, Kosova. p: 133-134. (poster)
 • Murat Kurt ,Tuğba Can. Dişsiz Maksillanın All-on-4 Konsept ve Toronto Protez ile Rehabilitasyonu: Vaka Raporu. ITI Türkiye-Azerbeycan Kongresi 2-4 Aralık 2016
 • Büşra İncesu, Murat Kurt, Berfim Güner. Dikey Boyut Kaybı Olan Bir Hastanın Protetik Tedavisi: Olgu Sunumu. Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Poster Bildiriler. İstanbul Kongre Merkezi 4-7 Eylül 2019.

YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Ceylan G, Başoğlu T, Köprülü H, Güler AU, Kurt M, Yapıcı O. Uranium in Dental Porcelain: A review of Current literature. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2003;13(3) : 18-22.
 • Saraç YŞ, Saraç D, Kurt M. Farklı pH Ortamlarında Bir Silikon Esaslı Yumuşak Astar Materyalinin Su ve Yapay Tükürük Emilimi ve Çözünürlüğünün İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2003; 4: 119-124.
 • Saraç D, Saraç YŞ, Kurt M, Kurt Ş. Geçici Simantasyon Sonrası Dentin Yüzeyi Temizleme İşlemlerinin Cam İyonomer ve Adeziv Rezin Simanın Dentine Bağlanma Dayancı Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2004;5: 25-29.
 • Saraç, YŞ, Saraç D, Kurt M. Alkalin Peroksit Esaslı Protez Temizleyici ajanların Akrilik Dişlerin Yüzey Sertliği Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2004; 28: 9-15.
 • YŞ Saraç, D Saraç, Külünk T, Kurt M. Porselen tamirinde kullanılan bir kompozitin kesme dayancı üzerinde farklı ışık kaynağı ve yüzey işlemlerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2005;22(1):31-36.
 • Tunga U, Gündüz K, Kurt M. MTA’nın (Mineral Trioksit Agrigat) yapısı. Ondokuzmayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2008; 9: 103-5.
 • Külünk T, KURT M, Ural Ç, Külünk Ş. İki farklı yüzey işleminin bir döküm alaşımı ve bir lehim alaşımının tamir kompozitine makaslama bağ dayanımı üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak araştırılması. Ondokuzmayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.2010
 • Külünk T, Külünk Ş, Kavut I, Kurt M, Uğur M . The effect of occlusal preparatıon desıgn on the adaptatıon and fracture resıstance of dıfferent cad/cam crowns . Clinical Dentistry and Research 2020 44(2) : 21-30

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • Yenisey M, Kurt M. Bir Vaka Sebebiyle Kompleks Yüz Deformitelerinin Protetik Tedavisi. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Toplantısı (TPID), Ekim 2005 Ankara, p:68-69.
 • Gündüz K, Zengin Z, Çelenk P, Özden B, Kurt M. Rejyonel Odontodisplazi : Bir Olgu Sunumu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği IV. Bilimsel Sempozyumu, Ekim 2007 İstanbul p:43

 • TPID (Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği)
 • ITI (International Team For Implantology)

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın