Öğr. Gör. Melis HAYDARPAŞA YALÇIN

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

EĞİTİM

  • Yeditepe Üniversitesi / Diş Hekimliği / Lisans / 2016
  • Bezmialem Vakıf Üniversitesi / Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi / 2022

  • Tezler- Pterigo-Maksiller Bileşke Yapısının Cerrahi Destekli Masksiller Genişletme İşlemine Etkisinin Sonlu Eleman Analiziyle İncelenmesi, Doktora Tezi, İstanbul: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Doğan DOLANMAZ, Temmuz, 2022
  • Konferans/Bildiri: “Multidisciplinary Treatment Of Oligodontics And Lateral Openbite Case”, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Birliği Derneği ‘AÇBİD’, Kongre Sözlü Vaka Sunumu, Nisan2019
  • “Odontojen Kaynaklı Enfeksiyonların Maksiller Sinüzit Oluşturma Potansiyelinin Dental Volumetrik Tomografi İle Değerlendirilmesi”, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Birliği Derneği ‘AÇBİD’, Kongre Sözlü Bildiri Sunumu, Mayıs 2021
  • “The Evaluation of the Effect of Pterygo-maxillary Junction Structure on Surgically Assisted Maxillary Expansion by Finite Element Analysis” Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Birliği Derneği ‘AÇBİD’, Kongre Sözlü Bildiri Sunumu, Mayıs 2022

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın