Dr. Öğr. Üyesi Yeşim ŞEŞEN USLU

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı

yesim.sesenuslu@vsh.bau.edu.tr / dt.yesimsesen@hotmail.com

DENEYİM

 • (2004)-(2005) Sevgi Tıp Merkezi/ Ankara
 • (2005)-(2011) Şeşen Diş Kliniği/ Artvin
 • (2011) Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi
 • (2013)-(2017) Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • (2017)-(2021) İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • (2021)-(Halen) Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

 • Siso SH, Dönmez N, Kahya DS, Uslu YS. The Effect of Calcium Phosphate-containing Desensitizing Agent on the Microtensile Bond Strength of Multimode Adhesive Agent- Nigerian Journal of Clinical Practice. 2017 Aug;20(8):964-970 
 • Uslu YS, Dönmez N. The effects on dentin tubules of two desensitising agents in combinationwith Nd:YAG laser: An in vitro analysis (CLSM and SEM). Optics & Laser Technology. September 2020. 129/ (2020) 106225 DOI: 10.1016/j.optlastec.2020.106225 
 • S Yıldırım, YŞ Uslu. Effects of Different Pediatric Drugs and Toothbrushing on Color Change of Restorative Materials Used in Pediatric Dentistry. Nigerian Journal of Clinical Practice. 2020;23:610-8. DOI: 10.4103/njcp.njcp_491_19. 
 • Sarıalioğlu Güngör A., Dönmez N., Uslu YŞ , (2021). Knowledge, stress levels, and clinical practice modifications of Turkish dentists due to COVID-19: a survey study. BRAZILIAN ORAL RESEARCH , vol.35, 48-59.   
 • Donmez N, Kazak M, Kaynar ZB, Sesen Uslu Y. Examination of caries-affected dentin and composite-resin interface after different caries removal methods: A scanning electron microscope study. Microsc Res Tech. 2022 Jun;85(6):2212-2221. doi: 10.1002/jemt.24078. 
 • Sesen Uslu Y., Dogruer I., Sarıalioğlu Güngör A., Ulukapı H. The effect of whitening dentifrices on the surface roughness of different composite resins. 10 th. ConsEuro Conference. Clin Oral Invest. 25:4185–4238 
 • Ozveren N, Uslu YS, Donmez N. Effect of Acid Etching and Er:YAG Laser Enamel Conditioning on the Microleakage of Glass Carbomer Fissure Sealants. J Dent Indones. 2020;27(1): 6-12.  
 • Donmez N, Uslu YS, Siso SH, Toprak A. The Effects of Thermo-mechanical Aging on Microleakage in Composite Restorations Polymerized Using One New Generation and Two Conventional Led Light Curing Units. Bezmialem Science 2021, 9(9(1)):91-98.  
 • Sarıalioğlu Güngör A., Uslu YS, Dönmez N. Perceptions of dental students towards online education during the COVID-19 pandemic. Eur Oral Res 2021; 55(3): 124-13.  
 • Sesen Uslu, Y., Ozveren, N., Donmez, N., Ulukapi, H. Temperature changes and thermo-light polymerization efficacy of two LED curing lights and 445-nm diode laser on glass carbomer material. Lasers in Dental Science. 2021, 5, 247–256 https://doi.org/10.1007/s41547-021-00141-y 
 • Uslu YS, Ulukapı H, Koçak U. The Effect of Whitening Toothpastes on the Color Stability of Glass Ionomer Restorative Materials. Arslantunalı Tağtekin D, editör. Diş Macun ve Kremleri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.89-96          
 • YŞ USLU, H ULUKAPI, İndirekt Restorasyonlarda Kullanılan Materyaller ve Üretim Yöntemleri, Ulukapı H, editör. Posterior Bölge Estetik Restorasyonlar,Restoratif Diş Tedavisi Özel Dergisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.17-27. 
 • Şeşen Uslu Y, Aykor AA. Kişiye özgü dijital gülüş tasarımı. Benderli Gökçe Y, editör. Restoratif Diş Hekimliği Kapsamındaki İndirekt Restorasyonlar ve Bu Alanda Dijital Uygulamaların Yeri ve Önemi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.30-7. 
 • Şeşen Uslu Y. Dental Adezivler, Adezivlerin Sınıflandırılması ve Universal Adezivler. Güncel Endodonti ve Restoratif Çalışmaları. 2020. Bölüm 8.p:95-110. Akademisyen Yayınevi. 

 • Türk Dişhekimliği Birliği TDB (2005-Halen)
 • Restoratif Diş Hekimliği Derneği RDD (2015-Halen)
 • International Association for Dental Research (IADR) (2015-2016)
 • COMPUTER AIDED DENTISTRY ACADEMY Türkiye CADA (2016-2017)

 • Yeşim Şeşen Uslu, Nazmiye Dönmez, Tuğba Toz Akalın, Haşmet Ulukapı. İki Farklı Hassasiyet Giderici Ajanın ve ErCrYSGG Lazerin Dentin Tübülleri Üzerindeki Etkisi: in vitro Çalışma (SEM ve AFM). Restoratif Dişhekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi. 6-8 Aralık 2019. Belek/Antalya. (En iyi sözlü sunum 2.’lik ödülü)

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın