Dr. Öğr. Üyesi İzim TÜRKER

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

izim.turker@vsh.bau.edu.tr

Eğitim

  • Lisans (2012-2017) Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Doktora (2017-2021) Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi
Deneyim
  • (2017)-(2018) Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Diş Kliniği
  • (2020)-(2021) Dentgroup Nişantaşı Diş Kliniği
  • (2021)-(2022) Acıbadem Maslak Hastanesi Diş Kliniği
  • (2021)-(2022) Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi – Öğretim Görevlisi
  • (2022)- (halen) Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi – Doktor Öğretim Üyesi
 

Dijital diş hekimliği ve CAD/CAM uygulamaları, implant üstü protez uygulamaları, sabit protez uygulamaları, hareketli protez uygulamaları, çene eklemi hastalıkları tanı ve tedavileri, bruksizm tanı ve tedavisi, CEREC teknolojileri. 

Yoruk B, Turker I, Ozen E, et al. Diş Hekimliğinde Eğitime Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kullanılmasına İlişkin Bir Durum Çalışması. EDU7. 2017; 6(8): 54-68. 2. Turker I, Kursoglu P. Wear evaluation of CAD-CAM dental ceramic materials by chewing simulation. J Adv Prosthodont. 2021;13(5):281-291. doi:10.4047/jap.2021.13.5.281    Turker I, Kursoglu P, Aydın Aksu S, Ozen E, Baskak F. Evaluation of Masseter Muscle Stiffness, Transversal and Sagittal Diameter with Shear-wave Elastosonography-A Double-Blinded Study. EPA SEPES Congress: Digital Natives in Prosthodontics, Madrid, Spain, 2018.    Kursoglu P, Ozen E, Turker İ. Treating Mobile Tooth with Unified Laminate Splint: A Case Report 42th Annual Conference of European Prosthodontic Association (EPA) and EPA-SEPES Joint Meeting, Madrid, Spain, 2018.    Kursoglu P, Özen E, Türker İ. Mobil Dişin Birleşik Lamina Splint Sistemi ile Tedavisi: Vaka Raporu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2018.    Kursoglu P, Türker İ, Özen E. Bruksizm ve Bruksizmi Etkileyen Farmakolojik Yaklaşımlar. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2018.    Kursoglu P, Özen E, Türker İ. Geçici Restorasyon Gövde Dizaynı ile Çıkış Profili Şekillendirilmesi Vaka Serisi. 6. Uluslararası TPID Dicle Sempozyumu, Diyarbakır. 2018.    Kursoglu P, Türker İ, Özen E. Baş-Boyun Ağrısı Şikayetiyle Başvuran Hastada Semptomatik Stylohyoid Ligament Kalsifikasyonu. 6. Uluslararası TPID Dicle Sempozyumu, Diyarbakır. 2018.    Kursoglu P, Özkut K, Türker İ, Özen E. Oklüzyonun Yeniden Düzenlendiği Vakada Çenenin Ortopedik Stabil Pozisyonuna Ulaşmak İçin Stabilizasyon Splintinden Yararlanılması ve Oklüzal Kayıtların Alınması. EDAD 24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, Dijital Kongre. 2020.    Kursoglu P, Özen E, Türker İ. Aşınmış Diş Vakasında Oklüzal Dikey Boyutun ve Estetiğin Yeniden Düzenlenmesi. EDAD 24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, Dijital Kongre. 2020.    Kursoglu P, Cabbar F, Özen E, Türker İ. Bruksizmde Botoksun Rolü. EDAD 24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, Dijital Kongre. 2020. 10. Türker İ, Kursoglu P. Effects of thermal cycling on the mechanical and surface properties of four different CAD-CAM restorative material. İzmir Dişhekimleri Odası 27.Uluslararası Bilimsel Kongresi. 2021    Türker İ, Kursoglu P. Wear Evaluation of Cad-Cam Dental Ceramic Materials By Chewing Simulation. ICP-TPID Joint Meeting- 25th Scientific Congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association. 2021 

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO) Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) Osseointegrasyon Derneği (OSSEDER)

INTERNATIONAL PATIENT