Dr. Öğr. Üyesi Ferruh Semir SMAİL

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

ferruhsemir.smail@vsh.bau.edu.tr

Eğitim

  • Lisans: (2012)-(2017) İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Doktora: (2017)-(2021) İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi
Deneyim
  • 2017-2019 İstanbul Medipol Üniversitesi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Öğretim Görevlisi
  • 2017-2019 İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Kliniği
  • 2018- Özel Bahçeşehir Ortodonti Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
  • 2021-Mayıs 2022 Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Öğretim Görevlisi
  • 2022- (Halen) Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Doktor Öğretim Üyesi
 

Dijital diş hekimliği ve CAD/CAM uygulamaları, implant üstü protez uygulamaları, sabit protez uygulamaları, hareketli protez uygulamaları, çene eklemi hastalıkları tanı ve tedavileri, CEREC teknolojileri. 

Smail, F. S. ve Ateş, M. M. (2020). Knowledge and awareness of Turkish population about dental treatment during COVID-19-A questionnaire based survey. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 14(8). https://dx.doi.org/10.7860/JCDR/2020/45101.13917    Smail, F. S. (2021). Soft metal ve konvansiyonel yöntem ile hazırlanmış tek ve çok üyeli metal altyapıların; marjinal ve iç uyumunun in vitro olarak incelenmesi. 25 th scientific congress of Turkish Prosthodontics and Implantology Association 4-7 November 2021    Crowns Smail, F. S, Yuzbasioglu H. E., Ilhan C., Turker I. Comparison Of Marginal Fit Between CAD-CAM and Hot-Press Celtra Duo . 25th BaSS Congress Sarajevo 2022 

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) CAD Academy (CADA)

INTERNATIONAL PATIENT