Dr. Öğr. Üyesi Ezgi YÜCEER ÇETİNER

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

ezgi.yuceercetiner@dent.bau.edu.tr

EĞİTİM

 • Lisans (2008-2013): Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • Uzmanlık (2014-2018):Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı –

DENEYİM

 • (2013-2014)Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Acil Kliniği
 • (2014-2018) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D.
 • (2019-2020) Taksim Acıbadem Hastanesi- Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı
 • (2021-(Halen))OPC Klinik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

 • Kutuk N, Baş B, Kazan D, Yuceer E. Is Repeated Arthrocentesis Beneficial in the Treatment of Temporomandibular Disorders: A Retrospective Study. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2019 Jul;77(7):1359-1364. DOI: 10.1016/j.joms.2019.01.041. 
 • Baş B, Yuceer E, Kazan D, Gurbanov V, Kutuk N. Clinical and Intraoperative Factors Affecting the Outcome of Arthrocentesis in Disk Displacement without Reduction: A Retrospective study. Journal of Oral Rehabilitation. 2019 Aug;46(8):699-703 DOI:10.1111/joor.12808 
 • Caglar Torun A, Yuceer E. Should melatonin be used as an alternative sedative-anxiolytic agent in mandibular third molar surgery? Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2019, Sep;77(9):1790-1795. DOI: 10.1016/j.joms.2019.02.045. 
 • Yüceer-Çetiner, E., Özkan, N., & Önger, M. E. Effect of Autogenous Dentin Graft on New Bone Formation. Journal of Craniofacial Surgery. 2021;32(4), 1354-1360. DOI: 1097/SCS.0000000000007403 
 • Yüceer-Çetiner, E., Özkan, N., Önger, M. E., Gülbahar, M. Y., & Keskin, M. (2021). Is induced membrane technique effective in reconstruction of mandibular segmental bone defects? An experimental study. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. 2021;49(12):1130-1140. DOI:1016/j.jcms.2021.09.004 
 • Çetiner, R. B., Ergün‐Kunt, G., Yüceer‐Çetiner, E., & Schimmel, M. Masticatory Function Before and After Masticatory Muscle‐Related Temporomandibular Disorder Treatment: An Observational Study. Journal of Oral Rehabilitation. 2022; 49(3):295-300. DOI: 1111/joor.13286. 
 • Ozden B, Gurbanov V, Yuceer E, Kazan D, Acar L. Giant sialolith: Two Cases of Successful Surgery. Azerbaijan Medical Association Journal. 2017; 1: 20-22. DOI: 10.5455/amaj.2017.01.033. 
 • Torul D, Yuceer E, Sumer M, Gun S. Maxillary Sinus Aspergilloma of Odontogenic Origin: Report of 2 Cases with Cone-Beam Computed Tomographic Findings and Review of the Literature. Imaging Science in Dentistry. 2018;48(2): 139-145. DOI: 10.5624/isd.2018.48.2.139. 
 • Ozturk H, Torul D, Yuceer E, Karli R, Baris S. Peripheral Osteoma of Mandibular Angulus: Analysis of the Literature and Report of a New Case. Odovtos-International Journal of Dental Sciences. 2018;20(2): 61-70. DOI: 10.15517/IJDS.V20I2.32521. 
 • Özden B, Köse Hİ, Yüceer E. Maksilla Ameloblastik Karsinomı: Bir Olgu Sunumu. 22. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Bodrum, 19-22 Mayıs 2015. 
 • Ozden B, Bas B, Gurbanov V, Yuceer E, Acar L, Kazan D. Piezosurgery in Radicular Cyst Enucleation. 10. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Mayıs 2016. 
 • Ozden B, Bas B, Gurbanov V, Yuceer E, Kazan D, Acar L. Giant Salivary Gland Calculi (GSGC): Report of Two Cases. 10. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-15 Mayıs 2016. 
 • Gurbanov V, Kazan D, Yuceer E, Acar L, Abilov A. Surgical retrieval of a broken dental needle. 23rd Congress of the European Association for Cranomaxillofacial Surgery, London, UK, Sep 13-16, 2016. 
 • Bas B, Gurbanov V, Yuceer E, Kazan D, Acar L. Bir Dental İmplant Komplikasyonu Olarak Sıkışan Kapama Vidası ve Çıkartılma Tekniği: Vaka Raporu. ITI Türkiye&Azerbaycan Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-4 Aralık 2016. 
 • Kamberoğlu K, Yüceer E, Baylan C, Şener İ. Kortikotomi Destekli Hızlı Ortodontik Tedavi ile Ön Çapraz Kapanışın Tedavisi. 26. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Bodrum, 26-30 Mayıs 2016. 
 • Öztürk H, Torul D, Yüceer E, Karlı R. Solitary Peripheral Osteoma of Mandibular Angulus: Report of a Rare Case. 11. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkıye, 19-23 Nisan 2017. 
 • Yüceer E, Baş B, Ünsal HY. Maxillary Odontogenic Myxoma: A Case Report. 11. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkıye, 19-23 Nisan 2017. 
 • Özden B, Yüceer E, Gurbanov V. Late Mandibular Fracture After Third Molar Extraction: A Case Report. 11. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkiye, 19-23 Nisan 2017. 
 • Baş B, Kazan D, Yüceer E, Acar L. Evaluation of Early and Long Term Outcomes of Arthrocentesis in Patient with Temporomandibular Joint Derangement. Uluslararası ACBID (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, Antalya, Türkiye, 19-23 Nisan 2017. 
 • Kazan D, Yuceer E, Sumer M, Gunhan O. Calcifying Odontogenic Cyst of Edentulous Maxilla: A Case Report. IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, Antalya, Turkey, 9-13 May 2018. 
 • Yuceer E, Kazan D, Sumer M, Gun S. Complex Odontoma Mimicking a Radix in the Maxillary Sinus: A Case Report. IAOMS-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, Antalya, Turkey, 9-13 May 2018. 
 • Yuceer E, Kazan D, Abilov A, Sumer M, Sumer P. Surgical management of multiple deeply impacted mandibular molars: Report of two cases. 25. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018. 
 • Yüceer Çetiner E, Özkan N, Bereket MC, Çetiner RB. İmplant Cerrahisinde İntraoral Otojen Greftle Augmentasyon: Vaka Serisi. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018. 
 • Bereket C, Özkan N, Yüceer Çetiner E, Özil E. Gömülü Alt 3. Molar Dişlerin Pozisyonu ile Alt 2. Molar Dişlerde Distal Çürük Görülme Sıklığı Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Çalışma. 25. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018. 
 • Yüceer E, Karöz TB, Sümer P, Sümer M. Cerrahi Operasyon Öncesi Hastaların Bilgi Edinme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. 25. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018. (Sözlü Bildiri) 
 • Özkan N, Keskin M, Akbulut N, Yüceer Çetiner E, Günhan Ö. Oldukça Nadir Görülen Kombine Odontojenik Keratokist Ve Ameloblastoma: Bir Vaka Raporu. 25. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018. 
 • Bereket C, Özkan N, Yüceer Çetiner E. Dental İmplant Hastalarının Medikal ve Sistemik Yönden Değerlendirilmesi. 25. Uluslararası TAOMS (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) Bilimsel Kongresi, Kıbrıs, 13-17 Mayıs 2018. 
 • Baş B, Kütük N, Kazan D, Yüceer E. Tekrarlanan Artrosentezin Temporomandibular Düzensizliklerdeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma. 24. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27-30 Eylül 2018. 
 • Baş B, Yüceer E, Kazan D, Gurbanov V. Temporomandibular Düzensizliklerde Artrosentezin Başarısını Etkileyen Klinik ve Operasyon İçi Faktörler: Retrospektif Çalışma. 24. TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27-30 Eylül 2018. (Sözlü bildiri) 
 • Yuceer E, Kazan D, Cetiner RB, Sumer M. Retrieval of a Dental Implant Displaced into the Maxillary Sinus: A Case Report. 27th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, Vienna, Austria, Oct 11-13, 2018. 
 • Yuceer E, Ozkan N, Onger ME. Socket preservation using autogenous particulated dentin graft–a clinical study. 27th Annual Scientific Meeting of the European Association for Osseointegration, Vienna, Austria, Oct 11-13, 2018. 

 • Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD)
 • European Association fot Osseointegration (EAO)
 • Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın