Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇELEBİ

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı

elif.celebi@dent.edu.bau.tr

EĞİTİM

 • Lisans: (2009)-(2014) Ege Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi
 • Uzmanlık: (2017)-(2020) Süleyman Demirel Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi

DENEYİM

 • (2021)-(Halen) Öğr. Üyesi: Bahçeşehir Üniversitesi – Diş Hekimliği Fakültesi

 • Görmez Özlem, Çelebi Elif. Orofasiyal Ağrı: Tanı Ve Güncel Tedavi Yaklaşımları, Bölüm Adı:(Ağrı Mekanizmaları Ve Fizyolojisi) (2021). Türkiye Klinikleri, Editör:Yaşar Füsun, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 116, ISBN:978-625-401-478-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7214715) 
 •  Türk Ezgi, Görmez Özlem,Çelebi Elif,Koşkan Özgür (2019). Frontal Sinüs Boyutlarının Yaş Ve Cinsiyet İle İlişkisinin Değerlendirilmesi.  Selçuk Dental Journal, 6(4), 119-124. (Kontrol No: 5616371) 
 • Görmez Özlem, Çelebi Elif, Aydemir Mehmet Egemen, Yıldırım Derya (2020). Literatürdeki Maksillofasiyal Metastaz Vakalarının Retrospektif Analizi.  Osmangazi Journal Of Medıcıne, 42(5), 233-240., Doi: 10.20515/Otd.772105 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Derleme Makale) (Yayın No: 6615520) 
 • Görmez Özlem, Aydemir Mehmet Egemen,Çelebi Elif,Yıldırım Derya (2020). Oral Skuamöz Hücreli Karsinom Olgularının Beş Yıllık Literatür İncelemesi.  Osmangazi Journal Of Medıcıne, 42(5), 229-232., Doi: 10.20515/Otd.772066 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Derleme Makale) (Yayın No: 6615522) 
 • Yıldırım Derya, Çelebi Elif, Koçer Gülperi, Çiriş İbrahim Metin, Yüceer Ramazan Oğuz (2020).  Peri-İmplant Mukoza Ve Bukkal Mukozada Skuamoz Hücreli Karsinom: Eş Zamanlı Oluşum.  Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6329139) 
 •  Çelebi Elif, Yarbaşı Özlem, Görmez Özlem (2019).  Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Radyografik Bulgular- Bir Vaka Raporu.  Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5616900) 
 • Çelebi Elif,Görmez Özlem (2019).  Diş Hekimliğinde Mikro-Bilgisayarlı Tomografinin Uygulama Alanları.  Internatıonal Health Scıence And Lıfe Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5616729) 
 • Çelebi Elif,Yıldırım Derya (2018).  Mandibular Gömülü Kanin Ve Kompound Odontoma: Olgu Sunumu.  Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi – International Meandros Dental Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4749951) 
 • Çelebi Elif,Görmez Özlem,Koşkan Özgür (2018).  Mandibular Ölçümler İle Cinsiyet Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.  Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi – International Meandros Dental Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4749892) 
 • Çelebi Elif, Yıldırım Derya (2018).  Lateral Periodontal Kisti Taklit Eden Odontojenik Keratokist: Olgu Sunumu.  Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi – International Meandros Dental Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4749928) 
 • Çelebi Elif, Bozdemir Esin (2018).  Bukkal Mukozada Pleomorfik Adenoma: Olgu Sunumu.  Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi – International Meandros Dental Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4749978) 
 •  Görmez Özlem, Yıldırım Derya, Çelebi Elif (2018).  Diş Hekimliği Lisansüstü Öğrencilerinin MRG Hakkında Bilgi ve Tutumları.  Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5616491) 
 •  Çelebi Elif, Görmez Özlem, Bozdemir Esin (2018).  Evaluatıon Of The Anatomıcal Varıatıons And Pathologıes Ofthe Nasal Cavıty And Maxıllary Sınus In Orthognathıc Patıents:A Prelımınary Study.  16th Ecdmfr Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5618183) 
 • Çelebi Elif, Yıldırım Derya, Görmez Özlem, Koşkan Özgür (2018).  Dental Students’ Knowledge And Attitudes Towards Ultrasonography Usage İn Dentistry.  5th EADMFR Junıor Meetıng (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4750195) 
 •  Yıldırım Derya, Katırcı Günseli, Çelebi Elif (2017).  Amalgam İle İlişkili Oral Likenoid Reaksiyon: Bir Vaka Raporu.  Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongres, 23(1), 563 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4080764) 
 • Çelebi Elif, Yıldırım Derya, Fındık Yavuz, Yazıcı Tayfun, Yalçın Karagece Ülker, Can Cevat (2017).  Skuamoz Hücreli Karsinoma: Bir Vaka Raporu.  Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongres, 23(1), 559 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4080713) 
 • Çelebi Elif, Görmez Özlem, Baykul Timuçin, Uğuz Afife, Karahan Nermin (2017).  Maksiller Sinüste Büyük Boyutta Keratokistik Odontojenik Tümör: Bir Vaka Raporu.  Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4015348)

 • Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2017-….(Webinar/Literatür Çalışma Komitesi-Komite Üyesi 2022)
 • European Academy of Dentomaxillofacial Radiology 2016-….

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın