Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇELEBİ

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı

elif.celebi@dent.edu.bau.tr

Eğitim

  • Lisans: (2009)-(2014) Ege Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi
  • Uzmanlık: (2017)-(2020) Süleyman Demirel Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi
Deneyim
  • (2021)-(Halen) Öğr. Üyesi: Bahçeşehir Üniversitesi – Diş Hekimliği Fakültesi

Diş ve çevre dokuların hastalıkları, ağız mukozası hastalıkları, kanser öncüsü ve neoplastik lezyonlar, travmalar, gelişimsel anomaliler, çene eklemi (TME) bozuklukları, kist ve tümörler, alerjik ve toksik reaksiyonlar, kserostomi hastalıklarının teşhisi ve gerekli tetkikler. 

  • Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2017-….(Webinar/Literatür Çalışma Komitesi-Komite Üyesi 2022)
  • European Academy of Dentomaxillofacial Radiology 2016-….

Görmez Özlem, Çelebi Elif. Orofasiyal Ağrı: Tanı Ve Güncel Tedavi Yaklaşımları, Bölüm Adı:(Ağrı Mekanizmaları Ve Fizyolojisi) (2021). Türkiye Klinikleri, Editör:Yaşar Füsun, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 116, ISBN:978-625-401-478-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7214715)    Türk Ezgi, Görmez Özlem,Çelebi Elif,Koşkan Özgür (2019). Frontal Sinüs Boyutlarının Yaş Ve Cinsiyet İle İlişkisinin Değerlendirilmesi.  Selçuk Dental Journal, 6(4), 119-124. (Kontrol No: 5616371)    Görmez Özlem, Çelebi Elif, Aydemir Mehmet Egemen, Yıldırım Derya (2020). Literatürdeki Maksillofasiyal Metastaz Vakalarının Retrospektif Analizi.  Osmangazi Journal Of Medıcıne, 42(5), 233-240., Doi: 10.20515/Otd.772105 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Derleme Makale) (Yayın No: 6615520)    Görmez Özlem, Aydemir Mehmet Egemen,Çelebi Elif,Yıldırım Derya (2020). Oral Skuamöz Hücreli Karsinom Olgularının Beş Yıllık Literatür İncelemesi.  Osmangazi Journal Of Medıcıne, 42(5), 229-232., Doi: 10.20515/Otd.772066 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Derleme Makale) (Yayın No: 6615522)    Yıldırım Derya, Çelebi Elif, Koçer Gülperi, Çiriş İbrahim Metin, Yüceer Ramazan Oğuz (2020).  Peri-İmplant Mukoza Ve Bukkal Mukozada Skuamoz Hücreli Karsinom: Eş Zamanlı Oluşum.  Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6329139)     Çelebi Elif, Yarbaşı Özlem, Görmez Özlem (2019).  Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastada Radyografik Bulgular- Bir Vaka Raporu.  Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5616900)    Çelebi Elif,Görmez Özlem (2019).  Diş Hekimliğinde Mikro-Bilgisayarlı Tomografinin Uygulama Alanları.  Internatıonal Health Scıence And Lıfe Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5616729)    Çelebi Elif,Yıldırım Derya (2018).  Mandibular Gömülü Kanin Ve Kompound Odontoma: Olgu Sunumu.  Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi – International Meandros Dental Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4749951)    Çelebi Elif,Görmez Özlem,Koşkan Özgür (2018).  Mandibular Ölçümler İle Cinsiyet Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.  Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi – International Meandros Dental Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4749892)    Çelebi Elif, Yıldırım Derya (2018).  Lateral Periodontal Kisti Taklit Eden Odontojenik Keratokist: Olgu Sunumu.  Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi – International Meandros Dental Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4749928)    Çelebi Elif, Bozdemir Esin (2018).  Bukkal Mukozada Pleomorfik Adenoma: Olgu Sunumu.  Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi – International Meandros Dental Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4749978)     Görmez Özlem, Yıldırım Derya, Çelebi Elif (2018).  Diş Hekimliği Lisansüstü Öğrencilerinin MRG Hakkında Bilgi ve Tutumları.  Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5616491)     Çelebi Elif, Görmez Özlem, Bozdemir Esin (2018).  Evaluatıon Of The Anatomıcal Varıatıons And Pathologıes Ofthe Nasal Cavıty And Maxıllary Sınus In Orthognathıc Patıents:A Prelımınary Study.  16th Ecdmfr Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5618183)    Çelebi Elif, Yıldırım Derya, Görmez Özlem, Koşkan Özgür (2018).  Dental Students’ Knowledge And Attitudes Towards Ultrasonography Usage İn Dentistry.  5th EADMFR Junıor Meetıng (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4750195)     Yıldırım Derya, Katırcı Günseli, Çelebi Elif (2017).  Amalgam İle İlişkili Oral Likenoid Reaksiyon: Bir Vaka Raporu.  Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongres, 23(1), 563 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4080764)    Çelebi Elif, Yıldırım Derya, Fındık Yavuz, Yazıcı Tayfun, Yalçın Karagece Ülker, Can Cevat (2017).  Skuamoz Hücreli Karsinoma: Bir Vaka Raporu.  Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongres, 23(1), 559 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4080713)    Çelebi Elif, Görmez Özlem, Baykul Timuçin, Uğuz Afife, Karahan Nermin (2017).  Maksiller Sinüste Büyük Boyutta Keratokistik Odontojenik Tümör: Bir Vaka Raporu.  Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4015348)      

INTERNATIONAL PATIENT