Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuba ÖZALP KOCA

Endodonti Uzmanı

aysetuba.ozalpkoca@dent.bau.edu.tr

EĞİTİM

  • Lisans: (2008)-(2013) Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Uzmanlık: (2014)-(2017) Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı
 

  • Çelik D,  Özalp Koca A.T.,  Koşar T,  Taşdemir T. The Effects Of Final İrrigants On The Push-Out Bond Strength Of Two Calcium Silicate Based Root Canal Sealers: An İn Vitro Study. European Oral Research 
  • ÖZalp Koca A.T.,TaşDemı̇R T.,ÇElı̇K D. (2020). Kalsiyum Silikat Esaslı KöK Kanal Patlarının Fizikokimyasal Özelliklerinin DeğErlendirilmesi. Iv. Uluslararası Tıp Ve Saglık Bilimleri Kongresi, 31-32. (Özet Bildiri/SöZlü Sunum)(Yayın No:6412248) 
  • ÇElı̇K D.,ÖZalp Koca A.T.,Koşar T.,Taşdemı̇R T. (2017). İRrigasyon SolüSyonlarının KarışTırılması İle OluşAn ÇÖKeltiler Kalsiyum Silikat Esaslı Kanal Patlarının Baglantısını Bozar Mı?. Turk Endodonti Derneğİ 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu (Özet Bildiri/SöZlü Sunum)(Yayın No:3871225) 
  • Kurt A., Özalp Koca A.T., Baltacı E., Tüzüner T. ‘’Travmaya Uğramış Genç Daimi Santral Dişin Endodontik Ve Restoratif Tedavisi’’ Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21-24 Eylül 2017, Ss. 240  
  • Ceyhanlı K.T., Çelik D., Özalp A.T., Taşdemir T., “Ağız Dışında 3 Saat Kalmış Bir Dişin Replantasyonu: Olgu Bildirimi”, 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Erzurum, Türkıye, 6-8 Mart 2015, Ss.122-122 

  • Turkish Dental Association
  • Turkish Endodontic Association

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın