Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuba ÖZALP KOCA

Endodonti Uzmanı

aysetuba.ozalpkoca@dent.bau.edu.tr

Eğitim Lisans: (2008)-(2013) Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uzmanlık: (2014)-(2017) Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Deneyim  

Kök kanal tedavileri,  kök kanal tedavisi tekrarı uygulamaları, mikro endodonti uygulamaları, rejeneratif endodontik tedaviler 

Çelik D,  Özalp Koca A.T.,  Koşar T,  Taşdemir T. The Effects Of Final İrrigants On The Push-Out Bond Strength Of Two Calcium Silicate Based Root Canal Sealers: An İn Vitro Study. European Oral Research    ÖZalp Koca A.T.,TaşDemı̇R T.,ÇElı̇K D. (2020). Kalsiyum Silikat Esaslı KöK Kanal Patlarının Fizikokimyasal Özelliklerinin DeğErlendirilmesi. Iv. Uluslararası Tıp Ve Saglık Bilimleri Kongresi, 31-32. (Özet Bildiri/SöZlü Sunum)(Yayın No:6412248)    ÇElı̇K D.,ÖZalp Koca A.T.,Koşar T.,Taşdemı̇R T. (2017). İRrigasyon SolüSyonlarının KarışTırılması İle OluşAn ÇÖKeltiler Kalsiyum Silikat Esaslı Kanal Patlarının Baglantısını Bozar Mı?. Turk Endodonti Derneğİ 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu (Özet Bildiri/SöZlü Sunum)(Yayın No:3871225)    Kurt A., Özalp Koca A.T., Baltacı E., Tüzüner T. ‘’Travmaya Uğramış Genç Daimi Santral Dişin Endodontik Ve Restoratif Tedavisi’’ Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21-24 Eylül 2017, Ss. 240    Ceyhanlı K.T., Çelik D., Özalp A.T., Taşdemir T., “Ağız Dışında 3 Saat Kalmış Bir Dişin Replantasyonu: Olgu Bildirimi”, 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Erzurum, Türkıye, 6-8 Mart 2015, Ss.122-122   

  • Turkish Dental Association
  • Turkish Endodontic Association

INTERNATIONAL PATIENT