Sinüs Yükseltme(Lift) İşlemi

Üst çenede diş çekimleri sonrasında ortaya çıkan dişsiz alan, uzun süre boş kaldığı zaman,
fonksiyonel yükler kemiğe ulaşmadığı için, bu alanlardaki çene kemiklerinde erime
(rezorbsiyon) görülür. Bu durumu engellemek için yapılması gereken, dişler kaybedildikten
sonra en kısa sürede implant uygulamaktır. İmplantların hemen uygulanamadığı durumlarda
bazen sinüs tabanı çöküp kemik yüksekliğini azaltabilir. Bu durumda tekrar implant yaptırmak
isteyen kişilere öncelikle sinüs yükseltme (lift) operasyonu uygulamak gerekmektedir. Bu
operasyonda öncelikle sinüs mukozası, sinüs tabanından dikkatli bir şekilde kaldırılır ardından
sinüs mukozası ve sinüs tabanı arasına kemik grefti konur. Bu greft, zamanla konulduğu
bölgede ve implant çevresinde gerçek kemik dokusuna dönüşür ve implantın stabilitesini
arttırır

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın