• Ağız İçi Radyografik Görüntülemeler: Periapikal Radyografi, Isırma (Bite-wing) Radyografisi, Okluzal radyografi
  • Ağız Dışı Görüntülemeler
  • Panoramik Radyografi
  • TME Grafileri
  • Sefalometrik Grafiler
  • El – Bilek Grafileri
  • Sinüs Grafileri ve Diğer Kafa Radyografileri
  • Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT)
  • Ultrasonografi
  • Gerekli görüldüğü durumlarda Manyetik Rezonans Görüntüleme, Medikal Bilgisayarlı Tomografi ve Nükleer Tıp Uygulamaları gibi ileri görüntüleme yöntemleri için hastanın sevkinin yapılması ve raporlarının değerlendirilmesi
WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın