Doç. Dr. Mağrur Kazak

Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı

magrur.kazak@dent.bau.edu.tr

EĞİTİM

 • Doktora: (1997)-(2003) İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalı
 • Lisans: (1992)-(1997) İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

DENEYİM

 • (2020)- (HALEN) Doçent Doktor Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • (2019)-(2020) Doktor Öğretim Üyesi Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • (2017)-(2019) Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • (2016)-(2017) Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • (2012)-(2016) İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • Yardımcı Doçent: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (11.09.2012-05.12.2016)
 • Özel Muayenehane (2003-2012)
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (2000-2003)

 • Eliguzeloglu Dalkılıç, M. Kazak, D. Hisarbeyli, MA Fildisi, Nazmiye Donmez, HD Arısu. Can Fiber Application Affect the Fracture Strength of Endodontically Treated Teeth Restored with a Low Viscosity Bulk-Fill Composite? BioMed Research International. 2019, Article ID 3126931:1-7. 
 • Eligüzeloğlu Dalkılıç, N. Dönmez, M. Kazak, B. Duç B, A. AslantaĢ. Microhardness and water solubility of expired and non-expired shelf-life composites. The International Journal of Artificial Organs. 2018 Jul 30:391398818790626.
 • Çolakoglu, M. A. Elçin, E. Somtürk, Ş. Günal. Examination of paramolar tubercles in Turkish population using Cone Beam Computed Tomography. International Journal of Morphology 2017 ; 35 (4) : 1416-1421. 
 • Öner Özdağ, M. Kazak. Color preference between adults and children during a dental treatment session. Physiology & Behaviour 2017 Feb 1; 169: 165-168.  
 • Benderli, K. Gökçe, M. Kazak. Effect of APF Gel on Micromorphology of Resin Modified Glass-ionomer Cements and Flowable Compomers. Journal of Oral Rehabilitation 2005 ; 32(9) : 669-675. 
 • Çolakoğlu, M. Kazak, I. Kaya Büyükbayram, MA. Elçin, E. Bedeloğlu. A Case with Multiple Dental Anomalies : A variant of Ekman-Westborg-Julian Trait. European Oral Research 2018 ; 52 : 62-66. 
 • Z. Koyuncuoğlu, M. Kazak, F. Pamuk, E. ÇifcibaĢı. Oral Hygine Habits and Oral Health Status of Female Adolescents Under State Protection : A Pilot Study. Journal of Ġstanbul University Faculty of Dentistry 2017 ; 51(1) :1-7. 
 • Öner Özdağ, M. Kazak, A. Çilingir, M. G. SubaĢı, M. Tiryaki, Ş. Günal. Color stability of composites after short-term oral simulation : An in vitro study. The Open Dentistry Journal 2016 ; 10 : 431-437. 
 • Gökçe, Y. Benderli, M. Kazak. Effects of NaOCl or Combination of NaOCl and Various Acids on Dentin Surface Morphology. A SEM Study. Balkan Journal of Stomatology 2014 ; 18 :17-23. 
 • Benderli, K. Gökçe, M. Kazak, T. Gursoy. SEM Comparison of Acid-etching, ER, CR: YSGG Laser and Combined Treatment on Dentin Surfaces. Balkan Journal of Stomatology 2013 ; 17(2) :79-86.
 • Gürsoy, M. Kazak, K. Gökçe, Y. Benderli. Microleakage of Class I and Class V Resin Composite Restorations After Bur or Er,Cr:YSGG Laser Preparation. Journal of Oral Laser Applications 2003 ; 3 : 229-233.  
 • M. Tiryaki, E. Türkeş Başaran, Y. Benderli Gökçe. Hidroklorik Asit ve Sitrik Asit İçeren Farklı Ortamların Kompozit Rezin Materyallerinin Aşınma Miktarları Üzerine Etkileri. Restoratif DiĢhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya (Sözlü Sunum). 
 • Eligüzeloğlu Dalkılıç, M. Kazak, N. Dönmez, Z. C. Özduman, R. H. Özlen, M. A.  Fildişi. Polimerizasyon Süresinin ve Ev Tipi Beyazlatma Ajanının Bulk-Fill Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi. Restoratif DiĢhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya (Sözlü Sunum).
 • Öztürk, M. Kazak, S. M. Üçok. CAD/CAM ve Bulk Fill Rezin Materyallerin Renk Stabilitelerinin Değerlendirilmesi. Restoratif DiĢhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya (Sözlü Sunum). 
 • B. Kaynar, E. Eligüzeloğlu Dalkılıç, G. Dönmez, N. Dönmez, M. Kazak, Fatma Koray. Farklı Polimerizasyon Sürelerinin Cam İyonomer Simanların Mikrosertliğine ve Dişte Oluşturduğu Intrapulpal Termal Değişimine Etkisi. Restoratif Dişhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya (Sözlü Sunum). 
 • Oğlakçı, M. Kazak, N. Dönmez, E. Eligüzeloğlu Dalkılıç. X-IĢını Mikro Bilgisayarlı Tomografi ile Farklı Tip Bulk Fill Materyallerin Mikrosızıntı Değerlerinin İncelenmesi. Restoratif DiĢhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya (Sözlü Sunum). 
 • Hisarbeyli, M. A. FildiĢi, E. Eligüzeloğlu Dalkılıç, M. Kazak, N. Dönmez, H. D. Arısu. İlave Fiber Uygulaması DüĢük Visköziteli Bulk-Fill Kompozit ile Restore Edilmiş Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Kırılma Dayanımını Etkiler mi? Restoratif Dişhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya (Sözlü Sunum). 
 • S. Köymen, R. Yurdan, K. Tekdemir, M. Kazak, N. Dönmez, E. Eligüzeloğlu Dalkılıç. Flor İçeren Restoratif Materyallerin Termal YaĢlandırma Sonrası Yüzey Sertlik ve Pürüzlülük  Değişimlerinin Değerlendirilmesi. Restoratif DiĢhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya (Sözlü Sunum). 
 • Dönmez, M. Kazak, Z. B. Kaynar, E. Eligüzeloğlu Dalkılıç. Farklı Çürük Temizleme Yöntemleri Sonrasında Çürükten Etkilenmiş Dentin ile Kompozit Rezin Ara Yüzeyinin SEM ile İncelenmesi. Restoratif Dişhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi 30 Kasım-2 Aralık 2018, Antalya (Sözlü Sunum). 
 • Benderli Gökçe, A. Bilir. Çeşitli restoratif materyallerin sitotoksik açıdan değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi Bildiri Kitapçığı (Hem Sözlü Sunum hem Makale), 2325 Kasım 2018, Aydın. 
 • Yurdan, M. Kazak, E. Eligüzeloğlu Dalkılıç, N. Dönmez. Yüzey örtücülerin  termo-mekanik yaşlandırma sonrası  bulk-fill ve geleneksel kompozitlerin mikrosızıntısı üzerine etkisi. 22. Uluslararası Estetik DiĢ Hekimliği Kongresi (Sözlü Sunum), 19-21 Ekim 2018, İstanbul. 
 • Kazak, B. Oğlakçı, N. Dönmez, E. Eligüzeloğlu Dalkılıç, S. Karahan. Premolar cuspal deflection with dual-cure composites using different power-irradiances. FDI  World Dental Congress 5-8 Eylül 2018, Buenos Aires, Arjantin (Sözlü Sunum). International Dental Journal Volume 68, Issue S2, Abstracts of the 106th, FDI World Dental Congress. 
 • Oğlakçı, M. Kazak, N. Dönmez, E. Eligüzeloğlu Dalkılıç. Premolars’ cuspal deflection restored using bulk-fill materials with/without liner. FDI  World Dental Congress 5-8 Eylül 2018, Buenos Aires, Arjantin (Sözlü Sunum). International Dental Journal Volume 68, Issue S2, Abstracts of the 106th, FDI World Dental Congress. 
 • Dönmez Kıran, N. Dönmez, M. Kazak, E. Eligüzeloğlu Dalkılıç, B. Oğlakçı. Effects of polishing methods on physical properties on nanohybrid composites. FDI  World Dental Congress 5-8 Eylül 2018, Buenos Aires, Arjantin (Sözlü Sunum). International Dental Journal Volume 68, Issue S2, Abstracts of the 106th, FDI World Dental Congress. 
 • B. Kaynar, M. Kazak, N. Dönmez, E. Eligüzeloğlu Dalkılıç, B. Oğlakçı. The effect of Chlorhexidine/Ethanol on bond strength of universal adhesives. FDI  World Dental Congress 5-8 Eylül 2018, Buenos Aires, Arjantin (Sözlü Sunum). International Dental Journal Volume 68, Issue S2, Abstracts of the 106th, FDI World Dental Congress. 
 • Kazak, B. Biltekin, Y. Benderli Gökçe, A. Bilir. Viability and Proliferation Status of 3T3 Cells Exposed to Bulkfill Composites: In vitro Study. IADR/PER General Session 24-28 Temmuz 2018, Londra, ingiltere (Poster Sunumu).
 • Kazak, N. Dönmez, F. Bahadori, VB. Yenigün, A. Koçyiğit. Farklı kullanım tarihine sahip kompozitlerin sitotoksisitelerinin in vitro araĢtırılması : Pilot ÇalıĢma. 23th TDA International Dental Congress, 21-24 Eylül 2017, Ġstanbul (Sözlü Sunum). 
 • Aslantaş, B. Düç, N. Dönmez, M. Kazak. ÇeĢitli kompozit rezinlerin mikrosertliklerinin ve su emilimlerinin karĢılaĢtırılması. 23th TDA International Dental Congress, 21-24 Eylül 2017, İstanbul (Sözlü Sunum). 
 • Dönmez, M. Kazak, B. Düç, A. Aslantaş. Farklı kullanım tarihli kompozit materyallerinin fiziksel özelliklerinin araĢtırılması. 23th TDA International Dental Congress, 21-24 Eylül 2017, Ġstanbul (Poster Sunumu). 
 • Özturk, H. Güntan Erdemir, M.Kazak.  A Polydiastema Closure with Composite Resin: An Interdisciplinary Approach. FDI World Dental Congress, 29 Ağustos -1 Eylül 2017, Madrid, İspanya (Poster Sunumu). 
 • Kazak, M. Tiryaki, E. Türkeş, Y. Benderli Gökçe. Evaluating wear effects of different beverages with daily consumption habits on composites. AIC 19th International Congress and Conseuro, 11-13 Mayıs 2017, Bologna, İtalya (Poster Sunumu).
 • Öztürk, M. Kazak. Bir diastema kapatma işlemi sonrasında hastanın beklenmeyen davranışı. Restoratif Dişhekimliği Derneği 20. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-28 Ekim 2016, İstanbul (Sözlü Sunum). 
 • C.Z. Koyuncuoğlu, N. Tezci, M. Kazak, M. Tunalı, H. S. Meriç. The platelet-rich fibrin (PRF) with xenograft in the treatment of periodontal intra-bony defect. CED-IADR 47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, 15-17 Ekim 2015, Antalya (Poster Sunumu).  
 • Kazak, G. Çolakoğlu, M. A. Elçin, E. Somtürk, Ş. Günal. Examination of paramolar tubercles in Turkish population using cone beam computed tomography. FDI Annual World Dental Congress, 22-28 Eylül  2015, Bangkok, Tayland (Sözlü Sunum). 
 • Çilingir, MG. Subaşı, S. Zorlu, M. Kazak, D. Öner Özdaş, Ş. Günal. Color change and bond strength of composites after immersion in beverages. FDI Annual World Dental Congress, 22-28 Eylül 2015, Bangkok, Tayland (Poster Sunumu).
 • Kazak. One year follow up of CAD-CAM Onlay Restorations : Three case reports. 23nd European Dental Materials Conference, 27-28 Ağustos 2015, Nürnberg, Almanya (Poster Sunumu).
 • Çilingir, MG. Subaşı, S. Zorlu, M. Kazak, D. Öner Özdaş, Ş. Günal. The effect of different solutions on the shear bond strength of repaired leucite ceramics. ConsEuro, 14-16 Mayıs 2015, İngiltere (Poster Sunumu.
 • Kazak, D. Oner Ozdas. Color Perception Between Adults and Children In Dental Treatment Session. 92 nd General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research (IADR), IADR Africa/ Middle East Regional Meeting, 25-28 Haziran 2014, Cape Town, Güney Afrika (Poster Sunumu).
 • Z. Koyuncuoğlu, M. Kazak, F. Pamuk. Oral Health Knowledge and Habits of Children Under State Protection. FDI Annual World Dental Congress 28-31 Ağustos 2013, İstanbul (Poster Sunumu).
 • Kazak. Clinical Epidemiological Analysis of Carabelli, Paramolar Tubercles in Turkish Population. FDI Annual World Dental Congress 28-31 Ağustos 2013, İstanbul (Poster Sunumu).
 • Kazak, Ş. Günal. Short-term Follow-up of Anterior Aesthetic Restorations. 5th International Congress on Adhesive Dentistry, 14-15 Haziran 2013, ABD (Poster Sunumu).
 • Benderli, M. Kazak, K. Gökçe, T. Gürsoy, T. Seber. SEM Study on Enamel Conditioning with Er, Cr:YSGG Laser and Phosphoric-Acid. The Joint Meeting of the Continental European Division, Scandinavian Division and Israeli Division of International Association of Dental Research (IADR), 25-28 Ağustos 2004, Ġstanbul (Poster Sunumu).
 • Gökçe, Y. Benderli, M. Kazak.  Effects of NaOCl or Combination of NaOCl and Various Acids on Dentin Surface Morphology. 81st General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research (IADR), 25-28 Haziran 2003, Göteborg, İsveç (Poster Sunumu).
 • Gürsoy, M. Kazak, K. Gökçe, Y. Benderli. Microleakage of Class I and Class V Resin Composite Restorations After Bur or Er, Cr:YSGG Laser Preparation. 2nd Congress of the European Society for Oral Laser Applications (ESOLA) 15-18 Mayıs 2003, Floransa, İtalya (Poster Sunumu).
 • Benderli, M. Kazak, K. Gökçe, T. Gürsoy. SEM Comparison of Acid-etching, Er, Cr:YSGG Laser and Combined Treatment on Dentin Surfaces. Joint Meeting of the British Division, Continental European Division of the IADR, 25-28 Eylül 2002, Cardiff, Galler, İngiltere (Poster Sunumu).
 • Gökçe, Y. Benderli, M. Kazak. Effect of APF Gel on the Surface Micromorphology of Resin Modified Glass-ionomer Cements and Flowable Compomers in Different Conditions. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28-30 Mart 2002, Kuşadası (Poster Sunumu).
 • Kazak, Y. Benderli, N. Turan, F. Öncü, A. Bilir. The Effects of Restorative Materials on L-Strain Cell Proliferation In Vitro. Journal of Dental Research Volume 80 Special Issue (IADR Abstracts) Mart 2001. IADR 79th General Session & Exhibition Haziran 27-30, 2001, Chiba, Japonya (Poster Sunumu).
 • Kazak, Y. Benderli, N. Turan, O. Akçın, A. Bilir. Çeşitli Restoratif Materyallerin FM3A Hücre Proliferasyonuna Etkisinin In Vitro Güncellenmesi. Türk Diş Hekimliği Birliği 8. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 18-23 Haziran 2001, İstanbul (Poster Sunumu).
 • Kazak. Evaluation of Carabelli’s trait in a group of Turkish patients. Cumhuriyet Dental Journal 2018 ;21(3) : 224-229.
 • Kazak. 24 months follow-up Cerec CAD-CAM ceramic overlay restorations : Report of 3 cases. Selçuk Dental Journal. 2017, 4. 139-143. 
 • Kazak, S. Öztürk. An unexpected behaviour of patient after a diastema closure treatment. Selçuk dental Journal, 4 :89-93, 2017. 
 • Kaya Büyükbayram, E. F. Cakan, M. Kazak. Chairside CEREC System CAD/CAM Materials. A review. Ġstanbul Aydın Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, Sayı : 2(3), Sayfa 47-54, 2016.
 • Kazak, Ş. Günal. Direct composite laminate veneer restorations of severely discolored and fractured maxillary non-vital central incisors : A case report. Atatürk Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt : 25, Sayı : 3, Sayfa 390-394, 2015. 
 • Kazak. Minimally invasive restorations of erosive lesions with direct composite laminate veneers : A case report. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Sayı : 1, Sayfa 25-30, 2015.  
 • Kazak, Y. Benderli, T. Gürsoy. Fissür Bölgelerinde Lazer ve Fissür Örtücü Uygulamalarının Mikrosızıntı Yönünden Karşılaştırmalı olarak Değerlendirilmesi. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt : 25, Sayı : 2, Sayfa 8-13, 2001. 
 • Kazak, Z. Kanyılmaz, H. İşsever, Y. Benderli. YetiĢme Çağındaki Genç Bireylerin Ağız-Diş Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi. Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt : 24, Sayı : 1, Sayfa 2-9, 2000. 
 • Ulukapı, Y. Benderli, M. Kazak, I. Ulukapı. Amalgam ve Kompozit Dolgulu Dişlere Uygulanan % 10’luk Karbamid Peroksitin Kenar Sızıntısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt : 33, Sayı : 1, 2, 3, 4 Sayfa 65-70, Aralık 1999. 
 • Kazak. Evaluation of Carabelli’s and Paramolar’s Trait in Turkish Populations.  Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Toplantısı ve Sempozyumu 26-28 Ekim 2013, Kayseri. 
 • Z. Koyuncuoğlu, M. Kazak, F. Pamuk, E. Çiftcibaşı. Çocuk Esirgeme Kurumundaki Çocukların Ağız Sağlığı Bilgileri ve Uygulamaları. 43. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 09-11 Mayıs 2013, İzmir. 
 • Kazak, Y. Benderli Gökçe, A. Bilir. Çeşitli Restoratif Materyallerin Sitotoksik Açıdan Değerlendirilmesi. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi, Bildiri Tam Metin. 2018 :1-6. 
 • Kazak. Minimal İnvasif Çürük Kaldırma Yöntemleri ve Son Yenilikler. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Minimal İnvaziv Diş Hekimliği Özel Sayısı ; 5(3) : 61-69, 2014.

 • IADR
 • Restoratif Dişhekimliği Derneği
 • Türk Dişhekimleri Birliği
 • İstanbul Dişhekimleri Odası

 • Y. Benderli, M. Kazak, K. Gökçe, T. Gürsoy. SEM Comparison of Acid-etching, Er, Cr: YSGG Laser and Combined Treatment on Dentin Surfaces. Joint Meeting of the British Division, Continental European Division of the IADR, 25-28 Eylül 2002, Cardiff - Galler.
 • Kongrede poster olarak sunduğum bu çalışmam IADR\ CED ‘’Travel Stipend 2002’’ (Kongreye katılım için seyahat bursu) ile ödüllendirilmiştir.

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın