Doç. Dr. Gülşilay SAYAR

Ortodonti Uzmanı

gulsilay.sayar@dent.bau.edu.tr

EĞİTİM

 • lisans: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • Doktora: (Ortodonti) İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

DENEYİM

 • (2011)-(2020) İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
 • (2020)-(2020) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi
 • (2020)-(Halen) Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

 • Yüzbaşıoğlu Hüseyin Emir, Sayar Gülşilay, Mutlu Özcan (2016).  Adhesion Of Orthodontic Brackets To İndirect Laboratory-Processed Resin  Composite As A Function Of Surface Conditioning Methods And Artificial Aging.  Journal Of Adhesion Science And Technology, 30(23), 2565-2572.  
 • Sayar Gülşilay (2017). Soft Tissue Changes İn The Orofacial Region  After Rapid Maxillary Expansion. Journal Of Orofacial Orthopedics / Fortschritte  Der Kieferorthopädie, 78(3), 193-200. 
 • Sayar Gülşilay, Kılınç Delal Dara (2017). Manual Tracing Versus  Smartphone Application (App) Tracing: A Comparative Study. Acta Odontologica  Scandinavica, 75(8), 588-594., Doi: 10.1080/00016357.2017.1364420.  
 • Sayar Gülşilay, Akbulut Aslıhan (2017). Crouzon Syndrome With  Multiple Supernumerary Teeth. Nigerian Journal Of Clinical Practice, 20(2),  261-263., Doi: 10.4103/1119-3077.187332.  
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay (2018). Evaluation Of Pain  Perception During Orthodontic Debonding Of Metallic Brackets With Four  Different Techniques. Journal Of Applied Oral Sciences. Doı 10.1590/1678- 7757-2018-0003.   
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay (2019). Is There A Relationship  Between Maxillary Canine İmpaction And Ocular Asymmetry. Journal Of Orofacial Orthopedics / Fortschritte Der Kieferorthopädie, 80(5), 236-241., Doi:  10.1007/S00056-019-00189-3.  
 • Sayar Gülşilay, Kılınç Delal Dara (2019). Rapid Maxillary Expansion  Outcomes According To Midpalatal Suture Maturation Levels. Progress İn  Orthodontics, 20(1), 27, Doi: 10.1186/S40510- 019-0278-9.   
 • Kutay Cansın, Kılıçoğlu Hülya, Sayar Gülşilay, Monoblok Ve Twin Blok Apareylerinin Mikrosensör İLe Objektif Kullanım Sürelerinin  KarşIlaşTırılması. Angle Orthodontist (Kabul Edildi, Basım Aşamasında)  
 • Sayar Gülşilay, Oktay Hüsamettin (2016). Evaluation Of The  Relationships Between Chronological Age, Skeletal Maturation, Dental  Maturation, And Sagittal Jaw Relationships. Turkish Journal Of Orthodontics,  28(3), 86-91., Doi: 10.5152/Turkjorthod.2016.15-00014r1.  
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay (2016). Various Contemporary  Intraoral Anchorage Mechanics Supported With Temporary Anchorage  Devices. Turkish Journal Of Orthodontics, 29(4), 109-113., Doi:  10.5152/Turkjorthod.2016.16027.  
 • Sayar Gülşilay (2017). Pain And Chewing Sensitivity During Fixed  Orthodontic Treatment İn Extraction And Non-Extraction Patients. Journal Of  Istanbul University Faculty Of Dentistry, 51(2), 23-28., Doi:  10.17096/Jiufd.95254  
 • Sayar Gülşilay, Oktay Hüsamettin (2018). Assessment Of Curve Of  Spee İn Different Malocclusions. European Oral Research, 52(3), 127-130.,  Doi: 10.26650/Eor.2018.475.   
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay (2018) Comparison Of Shear Bond  Strength Of Three Different Adhesives Used As Temporary Bite Raiser İn Daily  Orthodontic Practice. International Orthodontics, 16(3):440-44. 
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay (2018) The Effect Of Prior Sandblasting Of The Wire On The Shear Bond Strength Of Two Different Types Of  Lingual Retainers. International Orthodontics, 16(2);294-303.  
 • Yılmaz Öğütlü N, Almahdi E, Sayar Gülşilay, Kılıçoğlu Hülya. Evaluation Of Orthodontic Patients At State And Foundation Universities  According To The Icon Index. Turk J Orthod 2018; 31: 122-126. Doı:  10.5152/Turkjorthod.2018.18010 
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay (2018). Comparison Of The Shear  Bond Strength Of Treated And Untreated Brackets On Treated And Untreated  Enamel Surfaces İn Rebonding. Journal Of Orofacial Sciences, 10(2), 69, Doi:  10.4103/Jofs.Jofs_39_18.  
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay (2019). Assessment Of Reliability  Of Youtube Videos On Orthodontics. Turkish Journal Of Orthodontics, 32(3),  145-150., Doi: 10.5152/Turkjorthod.2019.18064.  
 • Olkun Hatice Kübra, Sayar Gülşilay (2019). Impact Of Orthodontic  Treatment Complexity On Oral Health-Related Quality Of Life İn Turkish  Patients: A Prospective Clinical Study. Turkish Journal Of Orthodontics, 32(3),  125-131., Doi: 10.5152/Turkjorthod.2019.18042.  
 • Dilaver Emrah, Sayar Gülşilay, Uçkan Sina (2020). Stability Of The  Surgery-Only Orthognathic Approach İn Class Iıı Patients With Maxillary  Retrognathia. Sanamed, 15(1):29-32.  
 • Güneş Recep Onur, Sayar Gülşilay, Toygar Hilal (2021). Clinical  Comparisons Of Different Fixed Orthodontic Retainers. Dental Press Journal  Of Orthodontics, (Basıma Kabul Edildi).  
 • Sayar Gülşilay, Öztürk Ortan Yıldız (2010). Comparision Of  Frictional Resistances, Surface Morphology And Slot Size Of Different Self  Ligating Lingual Brackets. European Society Of Lingual Orthodontics (Eslo)  Congress, (Sözlü Bildiri).  
 • Öztürk Ortan Yıldız, Sayar GülşİLay (2011). Farkli Tipteki̇ Kapakli  Lingual Braketlerı̇Nin Sürtünme Direncı̇,Slot Boyutlari Ve Yüzey PürüzlülüğÜnün İn Vitro Olarak DeğErlendı̇Rı̇Lmesı̇. Türk Ortodontı̇ Derneğİ 12.  Uluslararasi Sempozyumu, 17-20 Ekim 2011 İzmir, (Sözlü Bildiri).    
 • Sarı Bilal Cemşit, Şenol Güven Gamze, Sayar Gülşilay, Dilaver  Emrah,Uçkan İBrahim Sina (2016). ‘Surgery Only’ Approach For Correction Of  Dentofacial Anomalies. Acbıd 2016 10 Th International Congress, (Sözlü  Bildiri)  
 • Yüzbaşıoğlu Hüseyin Emir, Sayar Gülşilay, Larsson Pernilla (2017).  Orofasiyal Estetik Ölçeğİn Türkçe Versiyonunun Geçerlik Ve Güvenirliğİ. Tdb  23. Uluslararası Dı̇ŞHekı̇Mlı̇Ğİ Kongresı̇, (Sözlü Bildiri).  
 • Sayar Gülşilay, Kılınç Delal Dara (2017). Gömülü Kanin  Hastalarında Kondiler Asimetrinin DeğErlendirilmesi. Greatıst 2017  Uluslararasi Diş Hekimliği Kongre Ve Fuarı, (Sözlü Bildiri)  
 • Sayar Gülşilay, Kılınç Delal Dara (2017). Geçici Oklüzal  Yükseltmede Kullanılan Üç Farklı Adezivin BağLanma Dayancının  KarşIlaşTırılması. Tdb 23. Uluslararası Dı̇ŞHekı̇Mlı̇Ğİ Kongresı̇,  (Sözlü Bildiri).   
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay,Estetik Ve Metal Braketlerin  Debonding Sırasında Oluşturduğu Ağrının Değerlendirilmesi, Greatıst 2018  Uluslararası Diş Hekimliği Kongre Ve Fuarı, (Sözlü Bildiri).  
 • Olkun Hatice Kübra, Sayar Gülşilay, Ortodontik Tedavi Zorluğunun  Ağız Sağlığı İle İlişkili Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi” Tdb 25. İzmir Diş  Hekimleri Odası Bilimsel Kongresi. 2018. (Sözlü Bildiri)  
 • Sayar Gülşilay,Öztürk Zeliha (2019). Effects Of Rapid Maxillary  Expansion Treatment On Pulp Dimension. The 20 Th Scientific Congress Of  Asian Pacific Endodontic Confederation,(Sözlü Bildiri), (Kontrol No: 5329149)   
 • Sayar GülşİLay,Aydın Kader (2019). Investigation Of The Relationship Between Maxillary Sinus Pathologies And Basal Maxillary Width. 24  Th Bass Congress, (Sözlü Bildiri)   
 • Sayar Gülşilay, Kılınç Delal Dara (2019). Ortognatik Cerrahi  Sonrası Burundaki Projeksiyon Ve Tipping Değİşİkliklerinin Goode Metodu İle  DeğErlendirilmesi. 25 Th Tda International Dental Congress, (Sözlü Bildiri)   
 • Demirer Ceyla, Sayar Gülşilay, Bilir Halenur. Temporomandibular  Eklem Ve Ortodonti İlişkisi: Bir Vaka Raporu. Türk Ortodontı̇ Derneğİ 16. Uluslararası Kongresi, 13-17 Ekim 2018 İzmir, Pb-067 (Poster  Bildiri).  
 • Güneş Recep Onur, Sayar Gülşilay, İskeletsel Sınıf Iı Div 2  Malokluzyona Ve Birden Çok Gömülü Dişe Sahip Hastanın Hareketli  Ortodontik Apareylerle Tedavisi, 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği  Sempozyumu (Poster Bildiri).  
 • Sayar Gülşilay, Başer Ecem Nagihan, Gömülü Üst Santral Dişlerin Ortodontik Olarak Sürdürülmesi, 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği  Sempozyumu (Poster Bildiri).  
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay,Aşırı Rotasyonlu Alt Keser Dişlerin  Rotasyonlarının Çözülebilmesi İçin Pratik Bir Yöntem Önerisi15. Uluslararası  Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. (Poster Bildiri).  
 • Olkun Hatice Kübra, Sayar Gülşilay, Ortodontik Tedavi Zorluğu İle  Ağız Sağlığı İle İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki,15. Uluslararası Türk  Ortodonti Derneği Sempozyumu. (Poster Bildiri).  
 • Olkun Hatice Kübra,Sayar Gülşilay,Dikmen Benin, Bilateral  Maksiller Lateral Eksikliği Olan İskeletsel Sınıf Iıı Maloklüzyonda Ortodontik  Kamuflaj Ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu.,Türk Ortodonti  Derneği 14. Uluslararası Sempozyumu. (Poster Bildiri). 
 •  
 • Olkun Hatice Kübra,Sayar Gülşilay,Baran Sedat, Treatment Of A  Deep Overbite Malocclusion With Miniscrew İmplants., 91 St Eos Congress. (Poster Bildiri).  
 • Aslan Duygu,Sayar Gülşilay,Olkun Hatice Kübra, Orthodontic  Camouflage Treatment İn A Case With Complex Medical Disorders,92 Nd  Eos Congress. (Poster Bildiri).  
 • Sayar Gülşilay, Knowledge Of Invisible Orthodontics Among The  Medical And Dental Students,11 Th Eslo Congress73/05, Italy/Lake  Como Cernobbıo, 2014 (Poster Bildiri).  
 • Aslan D, Sayar Gülşilay. Beta Talasemide Ortodontik Bulgular: Olgu  Sunumu. 20. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 28-29/P021,  Kuşadası/İzmir, 2014. (Poster Bildiri).  
 • Sayar Gülşilay, Oktay Hüsamettin. Kronolojik Yaş, İskeletsel  Maturasyon,Dişsel Maturasyon Ve Malokluzyon Arasındaki İlişkinin  Değerlendirilmesi,Xııı. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyum  Kitapçığı, 67/P25, Istanbul, 2013. (Poster Bildiri).  
 • Öztürk Ortan Yıldız, Sayar Gülşilay. In Vitro Evaluation Of  Frictional Resistances Between Different Self Ligating Lingual Brackets And  Orthodontic Archwires, 7 Th International Orthodontic Congress, 6- 9 Şubat 2010 Sydney-Avustralya. (Poster Bildiri).  
 • Öztürk Ortan Yıldız, Sayar Gülşilay. İki Farklı Malokluzyona Sahip Vakada Lingual Ortodonti Tedavisinin Aşamaları, 11.Uluslararası Türk  Ortodonti Derneği Kongresi, 2008. İzmir. (Poster Bildiri).  
 • Sayar Gülşilay (2016). Microimplants İn Lingual Orthodontics.  Yeditepe Dental Journal, 12(3), 45-48., Doi: 10.5505/Yeditepe.2016.07108.  
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay (2018) Sınıf Iı Aktivatör İLe Tedavi  Edilmiş Bireylerde Havayolu Değİşİkliklerinin İncelenmesi. Selcuk Dental  Journal,5(1);8-12. Doi: 10.15311/Selcukdentj.344802.   
 • Sayar Gülşilay, Aydın Kader (2018) Maksiller Sinüs Patolojilerinin  Konik IşInlı Bilgisayarlı Tomografi İle DeğErlendirilmesi. 7tepe Klinik (Yeditepe  Üniversitesi Diş Hekimliğİfakültesi Dergisi), 14(2);7-12.  
 • Sayar Gülşilay, Öztürk Ortan Yıldız,Aydemı̇R Bülent (2019).  Farklı Tipteki Kapaklı Lingual Ortodonti Braketleri İle Ark Telleri Arasındaki  Sürtünme Direncinin İN Vitro Olarak DeğErlendirilmesi. Izmir Democracy  University Health Sciences Journal, 2(2), 76-98.  
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay (2019). Hygiene Assessment Of  Essix Retainers Via A Patient Questionnaire. Yeditepe Dental Journal, 15(1), 28- 33., Doi: 10.5505/Yeditepe.2019.86580.  
 • Kılınç Delal Dara, Sayar Gülşilay (2019). Assessment Of Weight Loss  İn The First Three Months Of Fixed Orthodontic Treatment. Selcuk Dental Journal,  6(1), 44-51., Doi: 10.15311/Selcukdentj.368827.  
 • Sayar Gülşilay, Tele-Ortodonti Uygulamaları Ve Covıd-19- Türkiye Klinikleri Ortodonti - Özel Konular, "Pandemi Sürecinde Ortodonti:  “Digital Ortodonti” Ve “Tele – Ortodonti Sayısı (Davetli Yazar, Basıma Kabul  Edildi.) 
 • Sayar Gülşilay. Ortodontik Aparey Yapımında Hekim Teknisyen İLetişİmi. Diş Hekimliğİ Dergisi(130), 40-42.(Derleme Makale).

 • Türk Ortodonti Derneği, İstanbul Diş Hekimleri Odası, Dünya Ortodonti Federasyonu

 • 15.GREATIST Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Sözlü Bildiri 2.lik ödülü “ Gömülü Kanin Hastalarında Kondiler Asimetrinin değerlendirilmesi”
 • 16.GREATIST Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Sözlü Bildiri 1.lik ödülü “Estetik ve Metal Braketlerin Debonding Sırasında Oluşturduğu Ağrının Değerlendirilmesi”

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın