Dr. Öğr. Üyesi Berkman ALBAYRAK

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

berkman.albayrak@dent.bau.edu.tr

Eğitim

  • Lisans: (2010-2015)İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Uzmanlık: (2016-2019) Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
  • Ziyaretçi Araştırmacı (2018-2019) University of Illinois at Chicago College of Dentistry, Department of Restorative Dentistry
Deneyim
  • (2019-2020) Protetik Diş Tedavisi Uzmanı. Acıbadem Hastaneleri -Altunizade & Kozyatağı şubeleri
  • (2020-2022)Protetik Diş Tedavisi Uzmanı. Adent Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
  • (2020- Halen)Öğr. Üyesi. Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Dijital diş hekimliği ve CAD/CAM uygulamaları, implant üstü protez uygulamaları, sabit protez uygulamaları, hareketli protez uygulamaları, çene eklemi hastalıkları tanı ve tedavileri. 

Albayrak, B., Korkmaz, İ. H., Wee, A. G., Sukotjo, C., & Bayındır, F. (2022). Assessing the Effect of Interimplant Distance and Angle on Different Impression Techniques. Machines, 10(5), 293.    Albayrak, B., Sukotjo, C., Wee, A. G., Korkmaz, İ. H., & Bayındır, F. (2021). Three‐Dimensional Accuracy of Conventional Versus Digital Complete Arch Implant Impressions. Journal of Prosthodontics, 30(2), 163-170.    Köseoğlu M, Albayrak B, Gül P, Bayındır F. Effect of Thermocycle Aging on Color Stability of Monolithic Zirconia. Open Journal of Stomatology, 9, 75-85.     Albayrak B, Yüzbaşıoğlu E. Mechanical Properties of 3D Printed Restorative Materials for Interim Prostheses. 7. Uluslararası TPİD (Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği) Sempozyumu, 2022, İSTANBUL (Sözlü bildiri)    Saygılı S, Albayrak B, Sülün T. Evaluation of Different Academic Groups’ Success in Shade Matching. 25. Uluslararası TPİD (Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği) Kongresi, 2021, MUĞLA. (Sözlü bildiri)    Albayrak B, Sukotjo C, Wee AG, Korkmaz İH, Bayındır F. Three Dimensional Accuracy of Digital vs Conventional Full-Arch Implant Impressions. 25. Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 2019, İSTANBUL. (Sözlü bildiri)    Albayrak B, Sağlam H, Bayındır F. Esthetic Rehabilitation of Crowded and Discolored Upper Incisor Teeth: A Case Report. 25. Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 2019, İSTANBUL. (Poster bildiri)    Sakarya RE, Albayrak B, Bayındır F. Prosthetic Rehabilitation of a Patient With Oro-Nasal Defect: A Case Report. 5. Uluslararası TPİD (Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği) Sempozyumu, 2018, DİYARBAKIR. (Poster bildiri)    Bayındır F, Köseoğlu M, Albayrak B, Bayındır YZ. Effect of Thermocycle Aging on Translucency of Monolithic Zirconia 5. Uluslararası TPİD (Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği) Sempozyumu, 2018, DİYARBAKIR. (Poster bildiri)    Sancaktar Ö, Albayrak B, Bayındır F. Aesthetic Rehabilitation of Patient With Peri-Implantitis: A Case Report. 5. Uluslararası TPİD (Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği) Sempozyumu, 2018, DİYARBAKIR. (Poster bildiri)    Köseoğlu M, Albayrak B, Gül P, Bayındır F. Effect of Thermocycle Aging on Color Stability of Monolithic Zirconia. 96. IADR (Uluslararası Dişhekimliği Araştırmaları Derneği) Kongresi, 2018, LONDRA. (Poster bildiri)    Albayrak B, Bayındır F. Altering Vertical Dimension of Occlusion on Patients With Class III Malocclusion: 2 Case Reports. 1. Uluslararası Koruyucu Dişhekimliği Kongresi, 2018, ERZURUM. (Poster bildiri)    Albayrak B, Bayındır F. Prosthetic rehabilitation of a patient with congenitally missing lateral incisor and multiple diastema: a case report. 1. Uluslararası Koruyucu Dişhekimliği Kongresi, 2018, ERZURUM. (Poster bildiri)    Sakarya RE, Yanıkoğlu N, Albayrak B. Esthetic Rehabilitation of Patient With Congenitally Missing Maxillary Lateral Incisor: A Case Report. 1. Uluslararası Koruyucu Dişhekimliği Kongresi, 2018, ERZURUM. (Poster bildiri)    Albayrak B, Yanıkoğlu B. Soft Tissue Esthetics on Implant-Supported Prosthesis In Anterior Region: 3 Case Reports. 23. Uluslararası TPİD (Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği) Kongresi, 2017, MUĞLA. (Poster bildiri)    Albayrak B, Bayındır F. Myofunctional Therapy and Esthetic Rehabilitation of Patient With Tongue Thrust: Case Report. 21. Uluslararası EDAD (Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği)  Kongresi, 2017, İSTANBUL. (Poster bildiri)  Ertaş Ü, Albayrak B; Bayındır F, Aydın D. Orthognathic and Prosthetic Rehabilitation of Class 2 Patient with Amelogenesis Imperfecta: A Case Report. 41. EPA (European Prosthodontic Association) Kongresi, 2017, BÜKREŞ. (Poster bildiri)    Sakarya RE, Albayrak B, Gündoğdu M, Bayındır F. Aesthetic Rehabilitation of a Skeletal Class 3 Patient with Primary Teeth: A Case Report. 20. Uluslararası EDAD (Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği) Kongresi, 2016, İSTANBUL (Poster bildiri)    Albayrak B, Özdemir G, Us YÖ, Yüzbaşıoğlu E. Artificial intelligence technologies in dentistry. J Exp Clin Med  2021;38(3s), 188-194.    Özdemir G, Albayrak B, Yüzbaşıoğlu E, Us YÖ. Virtual articulators, virtual occlusal records and virtual patients in dentistry. J Exp Clin Med  2021;38(3s), 129-135.    Us YÖ, Yüzbaşıoğlu E, Albayrak B, Özdemir G. Digital Smile Design: Predictable Results. J Exp Clin Med  2021;38(3s), 123-128.    Yüzbaşıoğlu E, Us YÖ, Özdemir G, Albayrak B. Clinical outcomes and Complications of CAD-CAM Fabricated Complete Dentures; An update and review. J Exp Clin Med  2021; 38(3s), 92-97.    Sakarya RE, Albayrak B, Bayındır F. Sonradan Kazanılmış Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu: 2 Olgu Sunumu. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 31(4), 632-638.    Albayrak B, Yanıkoğlu N. Anterior Bölgedeki İmplant Üstü Protezlerde Yumuşak Doku Estetiği: 3 Olgu Sunumu. J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:29, Sayı:4, Yıl: 2019, Sayfa: 642-646. DOI: 10.17567/ataunidfd.428236    Bayındır F, Albayrak B. Dijital Dental Fotoğrafçılık – 2. J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:29, Sayı:1, Yıl: 2019, Sayfa: 143-149    Bilhan H, Geçkili O, Bilhan SA, Ayçiçek F, Albayrak B, Bozbulut P, Ünalan F. Alt Çene İmplant Çevresi Ölçümlerinde Farklı Dental Radyografik Yöntemlerin Hassasiyetlerinin Karşılaştırılması: In Vitro Çalışma. J Istanbul Unıv Fac Dent 2015;49(1):1-9.     

1- Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) 2- Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) 3- Osseointegrasyon Akademisi Derneği (OSSEDER)

INTERNATIONAL PATIENT